Responsive Advertisement

ఊరికే పుట్టలేదు మన తెలుగు సామెతలు

ఊరికే పుట్టలేదు మన తెలుగు సామెతలు :---

1. వినాశకాలే విపరీతబుద్ది అన్నట్లు
    చైనా చేసిన పాడుపనికి కరోనా పుట్టింది !
2. తను తీసుకున్న గోతిలో తానే పడింది !
3. అందుకే అంటారు. చెడపకురా చెడేవు అని !
4.  ఆవలింతకు అన్న ఉన్నాడు గానీ,
     తుమ్ముకు తమ్ముడు లేడనుకుంది ఇటలీ !
     చైనా వాళ్ళతో హగ్గులు, పెగ్గులూ పంచుకుంది !
5. మన దీపమని ముద్దాడితే మూతి కాలినట్టు
    ఇటలీ కంటుకుంది కరోనా !
 6.ఇంతింతై, వటుడింతై అన్నట్లు విజృంభించింది కరోనా!
 7. చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకుని ఏమి లాభం?
 8.తూర్పు తిరిగి దణ్ణం పెట్టమని వదిలేసింది ప్రస్తుతం!
 9. ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావు కొచ్చినట్లు అన్ని దేశాలకు పాకింది కరోనా!
10.తగువెలా వస్తుందిరా జంగమ దేవరా అంటే 
      బిచ్చం పెట్టవే బొచ్చు మొహం దానా అన్నట్టు
      అమెరికా చైనాను నిందించడం మొదలు పెట్టింది !
11. పైగా కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ ఎలా అని
      ఆలోచనలో పడింది!
12. అ, ఆ లు రావుగానీ, అగ్ర తాంబూలం నాకే అన్నట్లు 
       వ్యాక్సిన్ కూడా కనిపెట్టానంటోంది అమెరికా !
13. ఈలోగా కూసే గాడిదొచ్చి మేసే గాడిదను చెడగొట్టినట్టు
       విదేశాలనుండి కొందరొచ్చి కరోనా అంటించారు !
14. అగ్నికి, వాయువు తోడైనట్లు A నుండి B కి,
       B నుండి C కి అది పాకింది !
15.  చాపకింద నీరులా పాకడం మొదలైంది !  
        దాంతో అదిరి పడ్డాయి ప్రభుత్వాలు !
16. కీడెంచి మేలంచాలనుకుని  LOCK DOWN ప్రకటించాయి !
17.వాన రాకడ! ప్రాణం పోకడ ఎవరి కెఱుక మరి !
18. ప్రజలందరూ ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్లయి పోయారు !
19. బతికుంటే బలుసాకు తినొచ్చని కొందరూ
20. ఊపిరుంటే ఉప్పమ్ము కోవచ్చని కొందరూ
       ఇంట్లోనే ఉన్నారు !
21. అన్నీ తెలిసినమ్మ అమాస నాడు ఛస్తే
       ఏమీ తెలీనమ్మ ఏకాశి నాడు చచ్చినట్లు
       ప్రమాదం అని తెల్సి కూడా కొందరూ
22.దున్నపోతు మీద వర్షం కురిసినట్లు ఇంకొందరూ
      బైట తిరుగుతున్నారు!
23.కొరివితో తల గోక్కోకండిరా అని పోలీసోళ్లు
     మొదటి రోజు సుద్దులూ, బుద్ధులూ చెప్పారు! 
      ఐనా వినలేదు !
24.అడ్డాలనాడు బిడ్డలు గానీ, గడ్డాల నాడు కాదు కదా!
25.దండం దశ గుణం భవేత్ అనుకున్నారు పోలీసులు !
26.వడ్డించే వాడు మనోడైతే అన్నట్టు వడ్డించడం మొదలెట్టారు !
27.పట్టి పంగానామాలు పెడితే 
     గోడ చాటుకెళ్లి చెరిపేసుకున్నట్లు
     తిరుగుతునే ఉన్నారు కొందరు !
28.పొర్లించి, పొర్లించి కొట్టినా
      మీసాలకు మన్నంట లేదన్నట్టు
     తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఇంకొందరు !
29. అందుకే అన్నారు కుక్కతోక వంకర అని !
30.ఇకపోతే కూరగాయల ధరలు 
      అమ్మబోతే అడవి, కొనబోతే కొరివి అన్నట్లు
      ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి !
31. మోసేవాడికి తెల్సు కావడి బరువు అన్నట్లుంది
       డాక్టర్లు, పోలీసులు,పారిశుధ్య కార్మికుల పని !
32. అడిగే వాడికి చెప్పేవాడు లోకువన్నట్లు
      కరోనా ఎప్పుడు తగ్గుతుంది?
       వ్యాక్సిన్  కనిపెట్ట డానికి ఎన్ని రోజులు
       పడుతుందని అడుగుతారు జర్నలిస్టులు!
33.అనుభవజ్ఞులందరూ మాకు మాత్రం ఏం తెలుసు
      ఐతే ఆదివారం, కాకుంటే సోమవారం అంటున్నారు !
34.కొండల్లే వచ్చిన ఆపద మంచల్లే కరుగు తుందన్నట్లు
     దేనికైనా TIME రావాలి కదా !
35 ఎందుకంటే శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదు మరి !
36. అందుకే ప్రజలందరూ ప్రభుత్వం చెప్పినట్లుగా
      LOCK DOWN పాటించి ఇంట్లోనే సంతోషంగా ఉండండి !
36. సంతోషమే సగం బలం మరి !
37. ఇప్పటికైనా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని గుర్తించి
      శుచి, శుభ్రత పాటిస్తూ, ఆహారపు అలవాట్లు
       ఆచార, వ్యవహారాలు మార్చుకోండి !
38.ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందునా
       అని అందరూ ఎదురు చూడండి !
39. సర్వే జనా! సుఖినోభవంతు !....

Post a Comment

0 Comments