ఈ జన్మకే.... | This birth ...

 ఈ జన్మకే....


ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన అమ్మా నాన్నలు...


ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన కొడుకూ కూతుళ్ళు...


ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన జీవిత భాగస్వాములు...


ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన అక్కా చెల్లెల్లు, అన్నా తమ్ముళ్ళు...


ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన స్నేహితులు, సన్నిహితులు... 


ఈ జన్మకే, కేవలం ఈ జన్మకే!


మహా అయితే ఇంకో పదీ.. ఇరవై ..........సంవత్సరాలు !


తప్పు చేసినా అనందంగా భరిద్దాం, ప్రేమిద్దాం!


పోయాక ఫోటోను ప్రేమించే కన్నా,

ఉన్నప్పుడు మనిషిని ప్రేమించడం మిన్న!


😊😊😊

Post a Comment

1 Comments

  1. ఈ జన్మకే..
    తప్పకుండా అందరూ మనసుకు ఎక్కించు కోవాల్సిన మాటలు చాలా సూటీగా రాశారు. మనసు మానవత్వంతో సున్నితంగా వుంచుకుంటే మన బంధాలను అందరూ ఆర్తితో కాపాడుకుం టారు..

    ReplyDelete