కథ - తండ్రి - కొడుకు

ఓ కుర్రాడు 👲
కోపంతో ఇల్లు వదిలి వచ్చేశాడు😤

ఎంత కోపంతో వచ్చాడంటే.. తను చూసుకోలేదు తనకాళ్లకు వాళ్ల నాన్న బూట్లు
వేసుకు వచ్చేశాడని.👞👞

కొడుక్కి ఒక మోటార్ సైకిల్  కొనలేని వాడు కొడుకు ఇంజనీర్ కావాలని కలలు కనడం ఎందుకో..
అంటూ తండ్రిని తిట్టుకుంటూ మరీ ఇంటినుండి బయటికి వచ్చేశాడు.😁

చాలా పెద్దవాడినయ్యాక గాని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళను అని గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నాడు. 😒

ఇంటి నుండి వచ్చేప్పుడు కోపం కొద్దీ… ఎప్పుడూ ముట్టుకోనివ్వని వాళ్ల నాన్న పర్సు
కొట్టుకోచ్చేశాడు 😉

అమ్మకి కూడా తెలియకుండా  రాసే లెక్కలన్నీ దాంట్లోనే
ఉంటాయని వాడి నమ్మకం.👲

నడుస్తుంటే బూట్లలో ఏదో తగులుతోంది . కరుస్తూ ఉన్నట్టు ఉంది . బూటు లోపల సాఫ్ట్ గా లేదు .
వాడి మడమ నొప్పెడుతోంది .😣

అయినా అతని కోపం దానిని లెక్కచెయ్యనివ్వలేదు .లోపల తడి తడి గా అనిపించింది .
కాలు ఎత్తి చూశాడు....బూటు అడుగున చిన్న కన్నం..👞

కుంటుతూనే బస్ స్టాండ్ వచ్చాడు ఎటైనా వెళ్లిపోదామని..!! 🚶

బస్ స్టాండ్ విచారణ కౌంటర్లో వాకబు చేస్తే తెలిసింది...ఇంకో గంట దాకా బస్ ఏదీ లేదని 🚌

సరే ఏంచేస్తాం. అప్పటి దాకా …నాన్న పర్సు లో ఏం ఉందో చూద్దామని  పర్సు తెరిచాడు ఈ కుర్రాడు .👲

* ఆఫీసు లో 40,000 అప్పు తీసుకున్న లోన్ రశీదు ,

* కొడుకు కోసం కొన్న లాప్ టాప్ బిల్లు,

* అఫీసుకు వచ్చేటప్పుడు శుభ్రమైన బూట్లుతో రమ్మని మేనేజర్ ఇచ్చిన  మెమో

* పాత స్కూటర్ తెండి – కొత్త మోటార్ సైకిల్ తో వెళ్ళండి . గొప్ప ఎక్చేంజ్ మేలా అని రాసి ఉన్న కరపత్రం..📑

ఇవి కనబడ్డాయి కుర్రాడికి తండ్రి పర్సులో…
వాటిని చూసాక ఈ కుర్రాడి కళ్ళు చెమర్చాయ్😓

వెంటనే ఇంటికి పరుగు పెట్టాడు .🏃
సోల్ లేని ఆ బూట్లు ఈసారి నొప్పి కలిగించలేదు . 
ఇళ్లంతా వెతికాడు, కానీ ఇంట్లో
నాన్న లేడు. స్కూటరూ లేదు .😔
అతడికి తెలిసిపోయింది.....

నాన్న తన స్కూటర్ తీసుకొని
ఎక్స్చేంజ్ మేలా కు వెళ్లాడని..
అతి ప్రేమగా చూసుకుంటున్న 
తన స్కూటర్ ను అక్కడిచ్చి..
తన కోసం బైక్ తేడానికే ఖచ్చితంగా వెళ్లాడని…😳
ఆ కుర్రాడి కళ్ళు చెమరుస్తున్నాయి.😪
పరుగు పరుగున ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఇస్తున్న చోటికి వెళ్ళాడు . 🏃

వాళ్ల నాన్న అక్కడే ఉన్నాడు,
ఎక్స్చేంజ్ షాపు కుర్రాడితో బేరం ఆడుతున్నాడు. 

* ప్రస్తుతం యూత్ కి బాగా ఇష్టమైన
మోడల్ బైక్ ఏదో చూపించు..

* దాని మీద నా కొడుకు హీరో లా
ఉండాలి అని చెబుతున్నాడు..👨
వెనకాలే నిల్చుని తండ్రి మాటలు వింటూ ఏడుస్తున్న ఆ కొడుకు కన్నీరు తండ్రి భుజాల మీద పడసాగింది. 😭
అప్పుడు తండ్రి వెనక్కి తిరిగి చూసాడు. 👨

అప్పుడు ఆ అబ్బాయి నాన్నని కౌగిలించుకొని
”వద్దు నాన్నా ! వద్దు నాన్నా !
నాకు మోటార్ సైకిల్ వద్దు నాన్నా.."
అంటూ ఏడవసాగాడు !😭

ఇంటికి వెళుతూ వెళుతూ… 
తండ్రి కోసం  కొత్త షూస్ కొని తీసుకువెళ్ళారు 
ఆ తండ్రీకొడుకులిద్దరూ….!👬

మీకోసం 
తన జీతాన్నే కాదు...
జీవితాన్నీ దారపోసి....
సర్వస్వాన్నీ సమర్పించిన
ఆయన 👨
త్యాగాన్ని గుర్తించండి !🙏
బంధాన్ని గౌరవించండి !!🙏
మనసారా ప్రేమించండి !!!🙏

మన పిల్లలకు మన ఆస్తులు కాదు...విలువలతో కూడిన ధర్మాలు ఇవ్వండి....మన సంస్కృతీ సాంప్రదాయాల గొప్పదనం చెప్పండి.🙏🙏

Post a Comment

0 Comments