చెవి యొక్క దీన గాధ

👂 చెవి యొక్క దీన గాధ 👂

  ఒక సారి తప్పక చదవండి. 
 మనసులో గిలిగింతలు కలుగుతాయి. ☺

  నేను చెవిని. ......👂
  మేము  ఇద్దరము.  👂👂 ఇద్దరము  కవలలము. 
  కానీ  మా దురదృష్టమేమిటంటే,  ఇప్పటి వరకు మేము
   ఒకరినొకరు  చూసుకోలేదు .
   ఏ శాపమో తెలియదు  మేము వ్యతిరేక దిశలో
   అంటకుని పంపించబడ్డాము. మా బాధ ఇంత మాత్రమే  , 
   మా బాధ్యత కేవలము వినడము మాత్రమే. 
   తిట్లు గానీ లేదా చప్పట్లు, మంచి లేదా చెడు. 
   అన్నీ మేము వింటాము. 
   క్రమ క్రమంగా మమ్మల్ని ఒక ఆధారంగా  ( మేకు ) భావించారు. 
   కళ్ళ జోడు బరువు ను మాపై  పెడుతున్నారు. ఫ్రేమ్ యొక్క
   కాడలను మా పై మోపుతారు. ఈ నొప్పిని మేము భరించాలా?  
  ఎందుకు?   కళ్ళ జోడు సంబంధము నేత్రాలకు చెందినది. మరి 
  మరి మమ్మల్ని మధ్య లోకి లాగడం లో సంగతేమిటి? ?
   మేము మాట్లాడము , అయితే ఏమైంది  , వినగలము కదా! 
  ప్రతిచోట మాట్లాడే వారే ఎందుకు ముందుంటారు ?
  
   బాల్యంలో చదువుకునేటప్పుడు ఎవరికైనా మెదడు పని 
  చేయకపోతే మాస్టరు గారు మమ్మల్నే మెలేస్తారు 
 
  యవనంలో పురుషులు, మహిళలు అందరూ అందమైన జూకాలు,
  కమ్మలు , లోలకులు మొదలైనవి చేయించుకొని  మాపైననే
  వేలాడదీస్తారు. 
      రంద్రాలు చేయడం మాకైతే, పొగడ్తలు మాత్రము  ముఖానికి. 

   ఇంకా అలంకరణ చూడండి. ! కండ్లకు కాటుక ,ముఖానికి  క్రీములు
  పెదవులకు లిపిస్టిక్, మరి ఇప్పటి వరకు మేము ఏమైనా అడిగామా
  చెప్పండి? 

  ఎప్పుడైనా ఏ కవి అయినా కూడా ఏ శాయర్ అయినా చెవుల 
  గురించి ప్రశంసిస్తె పొగిడితే చెప్పండి .వారి దృష్టిలో కండ్లు,
  పెదవులు, చెంపలు ఇవే సర్వస్వము. 
 మేము ఏదో మృత్యుభారము లాగా మగిలిపోయిన రెండు పూరీల 
 మాదిరిగా లేపి ముఖానికి ప్రక్కల అతికించబడినాము. 
  కొన్ని సార్లు వెంట్రుకలు కత్తిరింపులో మాపై కూడా గాట్లు పడతాయి 
  డెటాల్ పూసి శాంతపరుస్తారు. 
 
  విషయాలు చాలా ఉన్నాయి,  ఎవరితో చెప్పుకోవాలి .?? 
  బాధలు పంచుకుంటే మనసు తేలిక అవుతుందని అంటారు.
   కండ్ల తో చెప్పకుంటే అవి కన్నీరు కారుస్తాయి, ముక్కు తో        చెప్పుకుంటే అది చీదరిస్తుంది.  నోటితో చెప్పకుంటే అది అయ్యో  అయ్యో అని రోధిస్తుంది.  ఇంకా చెప్పాలంటే 
  
  పండితుల వారి జంధ్యము, టేలర్ మాస్టర్ యొక్క పెన్సిల్, 
  మేస్త్రీ యొక్క మిగిలిపోయిన గుట్కా పొట్లము, మొబైల్ ఫోన్ 
  యొక్క ఇయర్ ఫోన్స్, వీటన్నింటిని మేమే సంభాళించాలి. 
   
  ఇంకా 
  
  ప్రస్తుత పరిస్థితి లో ఈ క్రొత్త క్రొత్త మాస్కుల జంజాటము కూడా 
  మేమే భరించవలసి వస్తుంది. 
  చెవులు కాదు  పక్కా మేకులు లాగా ఉన్నాము  మేము.  ఇంకా 
  ఏమైనా తగిలించాలి ,వ్రేలాడదీయాలనుకుంటే తీసుక రండి.  
  మేము ఇద్దరము సోదరులము సిద్ధంగా ఉన్నాము. 

    కొంచం  నవ్వుతూ ఉండండి, 
    ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండండి. 😃😃😃😃😃

Post a Comment

2 Comments