కథ - వర్ణమాలతో పెళ్లి ఆహ్వానం

*వర్ణమాలతో పెళ్లి ఆహ్వానం* 

 *అ* - *అరుదైన* అమ్మాయి
 *ఆ* - *ఆకతాయి* అబ్బాయి
 *ఇ* - *ఇద్దరికి* 
 *ఈ* - *ఈడు* జోడి కుదిరి
 *ఉ* - ఉంగరాలను తొడిగి
 *ఊ* - ఊరంతా ఊరేగించారు
 *ఋ* - *ఋణాల* కోసం 
 *ఎ* - *ఎ* వరెవరినో అడుగుతూ ఉంటే
 *ఏ* - *ఏనుగు* లాంటి కుభేరుడితో అడిగి
 *ఐ* - *ఐశ్వర్యం* అనే కట్నం ఇచ్చి
 *ఒ* - *ఒకరికి* ఒకరు వియ్యంకులవారు
 *ఓ* - *ఓర్పుతో* ఒప్పందం చేసుకొని
 *ఔ* - *ఔదార్యాని* ఇరు కుటుంబాలకు
 *అం* - *అందించాలని* కోరుకుంటూ
 *అ* : - *అ* : అంటూ
 *క* - *కలపతో* తయారయిన పత్రికలపై 
కలంతో రాసిచ్చి
 *ఖ* - *ఖడ్గలతో* నరికిన పందిరి ఆకులను
 *గ* - *గడప* ముందుకు తీసుకొచ్చి
 *ఘ* - *ఘనమైన* ఏర్పాట్లు చేయించి
 *చ* - *చాపుల* (బట్టలు)నింటిని కొని
 *ఛ* - *ఛత్రం* (గొడుగు) పట్టి గండదీపాని
 *జ* - జరిపిస్తూ
 *ఝ* - *ఝాము* రాత్రి దాక
 *ట* - *ట* పకాయలను కాలుస్తూ
 *ఠ* - *ఠీవిగా* (వైభవంగా)
 *డ* - *డ* ప్పులతో
 *ఢ* - *ఢం* ఢం అని శబ్దాలతో సాగుతుంది
 *ణ* - కంక *ణా* లు చేతికి కట్టుకొని
 *త* - *తట్టలో* తమలపాకులు పట్టుకొని
 *థ* - థమన్(మ్యూజిక్ డైరెక్టర్) డప్పులతో
 *ద* - *దగ్గరి* బంధువులను పిలిచి
 *ధ* - *ధ* నవంతులను కూడా పిలిచి
 *న* - *న* అనే నలుగురిని పిలిచి
 *ప* - *పది* మందిని పలకరిస్తూ
 *ఫ* - *ఫంక్షన్* కి రావాలని చెప్తూ
 *బ* - *బ* లగాలతో బంగార దుకాణాలకు వెళ్లి
 *భ* - *భటువులని* (ఆభరణాలు) కొని
 *మ* - *మంగళ* స్నానాలు చేయించి, రాజసూయ
 *య* - *యాగం* లాంటి పెళ్లి కి 
 *ర* - *రా* రండోయ్ వేడుక చూద్దాం అని చెప్పి
 *ల* - *లక్షణమైన* 
 *వ* - *వధూవరులను* మీరు
 *శ* - *శతమానం* భవతి అని
 *ష* - *షరతులు* లేకుండా ఆశీర్వదించడానికి
 *స* - *సప్తపది* (పెళ్లి) వేడుకలో
 *హ* - *హంగు* ఆర్భాటాలతో రెడీ అయిన మండపంలో
 *ళ* - క *ళ* త్రం (భార్య) కాబోతున్న ఆమె ప్రక్కన వరుడు కూర్చొని
 *క్ష* - *క్షత్రియ* చెంత ఉండే బ్రాహ్మణుల సాక్షిగా జరిగే ఈ పెళ్లి కి
 *ఱ* - *ఱరండి* 

 *వర్ణమాల పెళ్లి* 
 *వైకుంఠన మళ్లీ* ....

Post a Comment

0 Comments