కొత్త తువ్వాలు నీరు పిల్చదెన్దుకు ? - A to Z 2512

HIGHLIGHTS

కొత్త తువ్వాలు నీరు పిల్చదెన్దుకు ?

✅తెలుసు కుందాం 2✅✳కొత్త తువ్వాలు నీరు పిల్చదెన్దుకు ?స్నానం చేసిన తరువాత కొత్త taval తో తుడుచు కుంటే ఒంటిమీద ఉన్నా నీరు అలా నిలిచి ఉన్నట్లే ఉంటుంది .. . అదే taval ఒకటి ,రెండు రోజులు ఉపయోగించిన తర్వాత ఇక నేమ్మిది గా నీరు పీల్చు కోవడం మొదలు పెట్టి హాయిగా వాడుకోగాలుగుతాం ,... దీనికి కారణం

ఒక టవల్ గాని మరేదైనా గుడ్డ గాని తయారీ సమయం లో దానిమీద రసాయనాలు ... బట్ట కొత్తదిగాను రంగులు బాగా అద్దుకుని ఆకర్షణీయం గా కనిపించేందుకు వాడతారు . ఈ రసాయనాలు ఉన్నంత వరకు అవి ఒక పోరా గా ఏర్పడి నీటిని పీల్చ నివ్వవు . ఒకటి , రెండు సార్లు టవల్ నీళ్ళలో తడపడం వలన రసాయనాల పొర పోయి నీరు పీల్చుకునే గుణము వస్తుంది .

No comments