తెలుసుకుందాం- శిక్ష - A to Z 2512

HIGHLIGHTS

తెలుసుకుందాం- శిక్ష

అందరూ తల్లి తండ్రులు ఒక్క క్షణం ఇది చదవండి....pls 

ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న పిల్లడు పొగ త్రాగడం  నేర్చుకున్నాడు  
15 ఏళ్లకే  మందు తాగడం నేర్చుకున్నాడు 
ఎలాగోలా స్కూల్  చదువు నుండి కాలేజీ కి వచ్చాడు 
అక్కడ పేకాట  పడుచుపిల్లల్తో  ఆటలు నేర్చుకున్నాడు 
దురలవాట్లకు అలవాటు పడిన వాడికి డబ్బు అవసరం అయింది 
డబ్బుకోసం దొంగతనం నేర్చుకున్నాడు 
అది సరిపోక  హత్యలు చేయడము  మొదలెట్టాడు  

దొంగ ఎన్ని రోజులో  దొరలాగా  తిరగలేడు ఒకరోజు దొరికిపోయాడు  
మూడేళ్ళ విచారణ  తరువాత అతనికి ఉరిశిక్ష  పడింది 
మళ్ళీ ఎన్ని అప్పీళ్లు  పెట్టుకున్న అవన్నీ  కొట్టేసి  ఉరిశిక్షకైనా  రోజును చెప్పేసారు

చివరగా  అతని కోరిక ఏమని అడగగా తన కన్నవారిని చూడాలని కోరాడు  
అతని కోరిక మేరకు వారిని పిలిపించారు  

కన్నవాళ్ళు కదా  కన్నపిల్లలు రాక్షసులైన  ప్రేమిస్తారు  
పోలీసులు  లాయర్లు  సాక్షులు  అందరూ మోసం చేసి నీ ఉరికి  కారణమయ్యారని  ఏడ్చారు  
అప్పుడు అతను వారు కాదు నా మరణానికి  కారణం 
మీరే అని చెప్పాడు 

ఐదేళ్ల వయసులో ఉపాధ్యాయుడు  కొట్టడాడని చెప్పగానే బంధువులతో కలిసి వెళ్లి పోలీస్ కంప్లైంట్  చేసి మరి అతన్ని నిందించారు.
అక్కడ నుండి మొదలయింది నేను చెడిపోవడం ఈరోజు ఉరితాడు  నా మెడకు  రావడానికి  కారణం మీరే అని కంటతడి పెట్టాడు 

ఉపాధ్యాయుడు శిక్షించకపోతే మనం పెద్ద అయ్యాక పోలీసులు న్యాయస్థానాలు  శిక్షిస్తారు  

చిన్న తప్పులే కదా అని వెనుకేసుకురాకండి  అవే రేపు క్షమించలేని పెద్ద నేరాలవుతాయి

No comments