కథ - రెండువేల నోటు.. ఒక్కరూపాయి

*ఓసారి...రెండువేల నోటు.. ఒక్కరూపాయి కాయిన్ ఒకే పర్సులోకి చేరాయి.*
*రూపాయి కాయిన్ రెండు వేల నోటుతో కలిసిన తన్మయత్వంతో కూడిన ఆనందంలో అలాగే చూస్తూ ఉండి పోయింది.*
*దాంతో రెండు వేల నోట్ రూపాయి కాయిన్ తో ఇలా అంటుంది....*
*ఏంటిమిత్రమా నన్ను అంతలా తదేకంగా చూస్తున్నావ్..? అని ...అప్పుడు రూపాయి కాయిన్ అంటుంది ఏమీలేదు మిత్రమా ...నీ విలువ నాకంటే రెండువేలరెట్లు ఎక్కువ కదా..! నీవు నీజీవితకాలంలో ఎంతో మంది కష్టాలు తీర్చి, కన్నీళ్లు తుడిచి ఉంటావు. ఎంతో మంది ఆకలితీర్చి, ఆదుకొని ఉంటావు అని అందుకే అలా  నిన్ను చూస్తున్నా..!!*
*దానికి రెండు వేల నోటు బాధ పడుతూ లేదు మిత్రమా... ఎవ్వరి కన్నీళ్లు తుడిచి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టే అవకాశం నాకు రాలేదు. ఎందుకంటే నేను పెద్ద ఉద్యోగి ఇంట్లో ఉంటిని. వాడు నన్ను తన లాకర్ లో  పెట్టి దాచాడు. టాక్స్ఎగ్గొట్టడనే కారణం చేత ఈమధ్య జరిగిన ఐటీ దాడులలో నేను బయటకు వచ్చాను. జైల్లో నుండి బయటపడిన ఆనందం కాస్తా... కొన్ని రోజులు కూడా లేదు. ఐటీ దాడులలో పట్టు బడిన సొమ్ము లోనుండి లంచం రూపంలో నన్ను ఐటీ అధికారికి ఇచ్చారు.*
*లంచం తీసుకున్న అధికారి నన్ను మళ్ళీ బ్యాంక్ లాకర్ లో పడేస్తే  కొన్ని రోజుల తరువాత ఇప్పుడు బయటకొచ్చినాను ...*
*నా జీవితం మొత్తం జైళ్లోనే(లాకర్లో)నే గడిచి పోయింది.. కానీ నీసంగతి చెప్పు మిత్రమా అంటూ రూపాయి వంక చూస్తుంది..*
*అప్పుడు రూపాయి కాయిన్ గంతులేస్తూ ఇలా అంటుంది. మిత్రమా నాజీవితంలో ఎక్కడెక్కడ తిరిగానో చెప్పలేను ..*
*భిక్షగాడిపళ్ళెంలో పడి వాడి ఆకలి తీర్చాను. ఏడుస్తున్న పిల్లాడికి చాక్లెట్ ఇప్పించి వాడి మొహంలో చిరునవ్వులు చూసాను. పూజారి హారతిపళ్ళెంలో దేవుడి హుండీలో అక్కడినుండి భగవంతుని చరణాలు తాకి అలా ఒక్క చోట ఏంటి..? నేను తిరగని చోటే లేదు మిత్రమా... భగవంతుని పాదాల నుండి మొదలుకొని బీదోని అంతిమయాత్రల వరకు నేను ప్రతిచోట ఉన్నాను అంటూ ధీమాగా చెపుతుంది.*
*అపుడు రెండు వేల నోటు ఇలా అంటుంది. ఎంత విలువైనది అన్నది ముఖ్యం కాదు మిత్రమా... ఎంత మందికి చేరువై వారి ఆకలి తీర్చమన్నదే ముఖ్యం అంటుంది....*

*"ఎంత ఉన్నతంగా బ్రతికామన్నది కాదు ముఖ్యం.. ఎంతమందిని అక్కున చేర్చుకుని సహాయపడ్డామనేదే ముఖ్యం.."*

Post a Comment

0 Comments