వ్యక్తిత్వ వికాస సూత్రాలు

*వ్యక్తిత్వ వికాస సూత్రాలు*
☔☔☔🦋🌻🥀🌹

🤰 *నొప్పితో పోరాడితేనే స్త్రీ అమ్మ అవుతుంది.*

🦋 *చీకటితో పోరాడితేనే గొంగళిపురుగు సీతాకోకచిలుకలా మారుతుంది.*

🌴 *మట్టితో పోరాడితేనే విత్తు చెట్టులా మారుతుంది.* 

👨‍💼 *జీవితంతో పోరాడితేనే మానవత్వం ఉన్న మనిషిలా మసరుతాము...*

 👌 *ఐసులా కరిగిపోయే ఐశ్వర్కం కన్నా, మాటలా నిలిచిపోయే మంచితనమే గొప్పది.*

🕰 *కాలాన్ని వృధా చేయడమంటే నిన్ను నువ్వు దోపిడీ చేసుకోవడమే...*

👌 *మంచి ఎక్కడ వున్నా పరిగ్రహించు. చెడు ఎక్కడ ఉన్నా పరిత్యజించు.*

☝ *నిన్ను చూసి చప్పట్లు కొట్టే పది వేళ్ళ కన్నా కన్నీరుతుడిచే ఒక్క వేలు మిన్న...*

 🙏 *మేలు చేయక పోయిన పర్వాలేదు. ఎవరికి కీడు మాత్రం చేయకూడదు.*

👬👭 *నిజమైన స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోవడం అన్నిటికంటే కష్టతరం.*

😊 *సంతృప్తిగలవాడు మట్టిని ముట్టినా బంగారమవుతుంది.*

📘👬 *పుస్తకాలు, స్నేహితులు కొద్దిగా ఉన్నా మేలైనవిగా ఉండాలి.*

🤴 *ప్రపంచంలో నువ్వొక సాధారణ మనిషివే కావచ్చు. కానీ కనీసం ఒక్కరికైనా నువ్వు ప్రపంచమంత గొప్పగా కనిపించేలా జీవించు.*

👨‍👨‍👧‍👦 *మనం 🕊పక్షుల్లా గాలిలో ఎగరడం, 🐠చేపల్లా నీటిలో ఈదడం నేర్చుకున్నాము. కానీ భూమిపై 👨‍👩‍👦‍👦మనుషుల్లా ఎలా జీవించాలో మనకు తెలియడం లేదు .*

✅ *ఆకలి వేసినా సింహం గడ్డిమేయదు. కష్టాలెన్ని చుట్టు ముట్టినా ఉత్తముడు నీతి తప్పడు.*

👍 *ఎంత అరగదీసినా గంధపు చెక్క పరిమళాన్ని కోల్పోదు. ఎన్ని కష్టలెదురైనా ధీరుడు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోడు.*

🌅👁📖 *మనిషి దీపమైనా కావాలి. అద్దమైనా కావాలి, ఒకటి వెలుగునిస్తుంది, మరొకటి ప్రతిబింభాన్నిస్తుంది. ప్రతి వారు దీపం కాకపోవచ్చు, కాని అద్దం కాగలరు. "తనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని పంచడమే జీవితం."*

Post a Comment

0 Comments