Responsive Advertisement

కథ-పిడుగు

🙏🙏అద్భుతమైన కథ🙏🙏
 
☀️చీకటి కావస్తుండగా ప్రయాణికులతో పూర్తిగా నిండి , రద్దీగా ఉన్న ఒక బస్సు 🚌తన గమ్యస్థానానికి బయలుదేరింది.

👉ఆ బస్సు 🚌ఒక అడవి గుండా ఘాట్ రోడ్డు పై ప్రయాణిస్తుండగా అకస్మత్తుగా వాతావరణం మారిపోయి భయంకరమైన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన  కుండపోత వర్షం ⛅️ప్రారంభమైంది.

👪ప్రయాణికులందరు చూస్తుండగానే ఒక 🌋పిడుగుపాటు వల్ల బస్సుకు🚌 50 అడుగుల దూరంలో ఒక చెట్టు🌴 పడిపోయింది. 👴👨డ్రైవర్ చాకచక్యంతో బస్సును🚌 ఆపివేశాడు.ఆ చెట్టు మరో ప్రక్కకు ఉన్న లోయ🎫 వైపు విరిగిపడడం వల్ల వీరి మార్గానికి అడ్డు రాలేదు.

🏃‍♂️కొద్దిసేపటి తరువాత మళ్లి బస్సు🚌 బయలుదేరింది. ప్రయాణికులలో భయం ప్రారంభమైంది. ప్రయాణికులందరు ఊపిరి బిగపట్టుకుని కూర్చున్నారు.😞

👉ఆ బస్సు🚌రండు కిలోమీటర్లు వెళ్లిందో లేదో మరో పిడుగు 🌋బస్సుకు 40 అడుగుల దూరంలోని చెట్టుకు🌴 కొట్టింది. డ్రైవర్ 👨చాకచక్యంతో మళ్లి బస్సును ఆపివేశాడు.

👉ఇలా మూడు సార్లు జరిగింది. మూడోసారి పిడుగు 🌋30అడుగుల దగ్గరలో కొట్టింది.ప్రయాణికులలో భయం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. అరుపులు, ఏడుపులు 😤ప్రారంభమయ్యాయి.

👉అందులోంచి ఒక పెద్ద మనిషి 👴 ఇలా అన్నాడు.”చూడండీ! మనందరిలో ఈ రోజు ‘పిడుగు ద్వారా మరణం రాసిపెట్టి ఉన్న వ్యక్తి ‘ఎవరో ఉన్నారు. అతని కర్మ మనకు చుట్టుకుని మనందరం కూడా అతనితో పాటు చావవలసి వస్తుంది.

👉నేను చేప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి!
ఈ బస్సులో నుంచి ఒక్కొక్క ప్రయాణికుడు క్రిందికి దిగి,
అదిగో!ఎదురుగా ఉన్న ఆ 🌴చట్టును ముట్టుకుని మళ్లి బస్సులో 🚌వచ్చి కూర్చోండి.
మరణం రాసిపెట్టి ఉన్న వ్యక్తి ఆ చెట్టును ముట్టుకోగానే పిడుగుపాటు తగిలి మరణిస్తాడు.
మిగిలిన వాళ్లం క్షేమంగా వెళ్లవచ్చు!🏃‍♂️
ఒక్కరి కోసం అందరు చస్తారో ? అందరి కోసం ఒక్కరు చస్తారో? ఆలోచించుకోండీ! ” అన్నాడు.😞

👉చివరకు ఒక్కొక్కరుగా వెళ్లి ఆ చెట్టును ముట్టుకుని రావడానికి సిద్ధపడ్డారు.
మొదట ఆ పెద్దమనిషే మనుసులో చాలా భయపడుతూనే వెళ్లి ఆ చెట్టును ముట్టుకున్నాడు.ఏమీ జరగలేదు.
అతడు ఊపిరి పీల్చుకుని క్షేమంగా వచ్చి బస్సులో 🚌కూర్చున్నాడు….

👉ఇలా ఒక్కొక్కరు భయపడుతూనే వెళ్లి ఆ చెట్టును 🌴ముట్టుకుని వచ్చి కూర్చోసాగారు.
చివరికి ఒకే ఒక ప్రయాణికుడు మిగిలాడు.ఇక మరణించేది అతడే! అని అందరికీ పూర్తిగా నిశ్చయమైపోయింది.💜

👉చాలా మంది అతని వైపు అసహ్యంతో,కోపంతోచూడసాగారు.కొందరు జాలి పడుతూ చూడసాగారు.అతను కూడా భయపడుతూ బస్సు దిగి చెట్టును🌴 ముట్టుకోవడానికి నిరాకరించాడు.

కాని, బస్సులోని ప్రయాణికులందరు”నీవల్ల మేమందరం మరణించాలా? వీల్లేదు. బస్సు నుంచి బలవంతంగా క్రిందికి నెట్టారు.

👉చేసేది లేక ఆ చివరి వ్యక్తి వెళ్లి చెట్టును🌴 ముట్టుకున్నాడు.వెంటనే పెద్ద మెరుపులతో పిడుగు🌋 వచ్చి కొట్టింది. తరువాత భయంకరమైన శబ్దం వచ్చింది.కాని పిడుగు వచ్చి కొట్టింది ఆ చివరి వ్యక్తిపై కాదు!

👉బస్సుపై…అవును.. 🚌బస్సుపై పిడుగు🌋 పడి అందులోని ప్రయాణికులందరూ మరణించారు.😞

👉నిజానికి ఈ చివరి వ్యక్తి 👨ఆ బస్సులో ఉండడం వల్లనే ఇంతవరకు ఆ బస్సు కు ప్రమాదం జరగలేదు.ఇతని పుణ్యఫలం, దీర్ఘాయుస్సు వారినందరిని కాపాడింది.👏

👉ఈ కథలో లాగానే మనం జీవితంలో సాధించిన విజయాలలో కానీ, ఆపదల నుండి రక్షించబడిన సందర్భాలలో కానీ, ఆ క్రెడిటంతా మనదేననుకుంటాము.👈

👉కాని, ఆ పుణ్యఫలం
మన తల్లిదండ్రులది కావచ్చు!
👸జీవిత భాగస్వామిది కావచ్చు!
👷‍♂️పిల్లలది కావచ్చు!
👧తోబుట్టువులది కావచ్చు!
👦మన క్రింద పని చేసే వారిది కావచ్చు! లేదా
👨మన శ్రేయస్సును కోరే స్నేహితులది – బంధువులది కావచ్చు!
మనం ఈ రోజు ఇలా ఉన్నామంటే అది మన ఒక్కరి కృషి ఫలితమే కాదు.
ఎంతో మంది పుణ్య ఫలితం, ఆశీర్వాద బలం, వారు వారి అదృష్టాన్ని పంచడం కూడా కారణమై ఉంటాయి.💜

👉ఒక సినిమాలో చెప్పినట్లు…”బాగుండడం” అంటే బాగా ఉండడం కాదు. 👪అందరితో కలిసి ఆనందంగా ఉండడం👧👸🏃‍♂️

👉ఒక్కరుగా మనసులోనే 😂నవ్వుకోగలము
కాని, అందరితో 👪మనస్పూర్తిగా ఆ నవ్వును పంచుకోగలము – పెంచుకోగలము👌👏👌

Post a Comment

0 Comments