పంచాంగం వివరణ

🌺పంచాంగం వివరణ🌺


మన భారతీయ హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం నూతన సంవత్సరాన్ని ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తారు. ఆ సంవత్సరాల పేర్లు ఎలా వచ్చాయో, వాటికి అర్థాలేంటో తెలుసుకుందాం.. 


ఈ పేర్ల వెనుక ఓ పురాణ గాథ ఉంది. అదేంటంటే విష్ణుమాయ కారణంగా నారదుడికి 60 మంది పుత్రులు జన్మిస్తారు. ఓ యుద్ధంలో వారంతా చనిపోతారు. నారద మహర్షి విష్ణుని ప్రార్థించగా ఆయన కరుణిస్తాడు. నీ పిల్లలు 60 సంవత్సరాలు కాలచక్రంలో తిరుగుతుంటారు, ఆ పేర్లు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయంటూ వరమిస్తాడు. అవే ఈ సంవత్సరాలుగా వాడుకలో ఉన్నాయి.


1. ప్రభవ నామ సంవత్సరం : యజ్ఞములు ఎక్కువగా జరుగుతాయని అర్థం.

2. విభవ : ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారని అర్థం.

3. శుక్ల : సమృద్ధిగా పంటలు పండుతాయనే సంకేతమిస్తుందని అర్థం.

4. ప్రమోదూత : అందరికీ ఆనందం పంచుతుందని అర్థం.

5. ప్రజాపతి : అన్నింటా అభివృద్ధి చెందడాన్ని సూచిస్తుందని అర్థం.

6. ఆంగీరస : భోగభాగ్యములు కలగాలనే అర్థాన్నిస్తుంది.

7. శ్రీముఖ : వనరులన్నీ సమృద్ధిగా అందుతాయని అర్థం.

8. భవ (భావ) : సద్భావనలు, ఉన్నత భావాలు కలిగి ఉండాలని తెలుపుతుందని అర్థం.

9. యువ : సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, పాడిపంటలతో ప్రజలు సుఖంగా ఉండాలని అర్థం.

10. ధాత : అనారోగ్య బాధలు తొలుగుతాయని, ఔషధాలు ఫలిస్తాయని చెబుతుందని అర్థం.

11.ఈశ్వర : అందరూ క్షేమంగా, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని అర్థం.

12. బహుధాన్య : దేశమంతా సుభిక్షంగా, సంతోషంగా ఉండాలని సూచిస్తుందని అర్థం.

13. ప్రమాది : వర్షాలు మధ్యస్థంగా ఉంటాయని అర్థం.

14. విక్రమ : సమృద్ధిగా పంటలు పండిస్తూ, అన్నింటా విజయం సాధిస్తారని అర్థం.

15. వృష : వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని తెలుపుతుందని అర్థం.

16. చిత్రభాను : అంచనాలకు అందని ఫలితాలు పొందుతారని అర్థం.

17. స్వభాను : ప్రజలకు క్షేమం, ఆనందం, ఆరోగ్యం అందుతాయని అర్థం.

18. తారణ : సరైన సమయంలో వర్షాలు కురుస్తాయని అర్థం.

19. పార్ధివ : సిరిసంపదలు సిద్ధిస్తాయని అర్థం.

20. వ్యయ : అతివృష్టి, అధిక ఖర్చులని సూచిస్తుందని అర్థం.

21. సర్వజిత్తు : ప్రజలకు అనుకూలించే వర్షాలు కురుయునని అర్థం.

22. సర్వధారి : అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని అర్థం.

23. విరోధి : వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తాయని అర్థం.

24. వికృతి : అశుభ, ప్రతికూల ఫలితాలు సూచిస్తుందని అర్థం.

25. ఖర : సామాన్య పరిస్థితులు ఉంటాయని అర్థం

26. నందన : ప్రజలు ఆనందంతో ఉంటారని అర్థం.

27. విజయ : శత్రువుపై విజయం సాధిస్తారని అర్థం

28. జయ : కార్యసిద్ధి, రుగ్మతలను జయిస్తారని అర్థం.

29. మన్మధ : భోగభాగ్యాలు సిద్ధించి, ఆరోగ్యంగా ఉంటూ, బాధలు తొలిగిపోతాయని అర్థం.

30. దుర్ముఖి : ఇబ్బందులున్నా క్షేమకర ఫలితాలు పొందుతారని అర్థం.

31. హేవిళంబి : ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉంటారని అర్థం.

32. విళంబి : అంతా సుభిక్షంగా ఉంటారిని అర్థం.

33. వికారి : శత్రువుల నుంచి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని అర్థం.

34. శార్వరి : పంటల దిగుబడి సాఽధారణంగా ఉంటుందని అర్థం.

35. ప్లవ : నీటి వనరులు పుష్కలంగా ఉంటాయని అర్థం.

36. శుభకృత : ప్రజలు సుఖంగా జీవిస్తారని అర్థం.

37. శోభకృత : సుఖసంతోషాలు వెల్లువిరుస్తాయని అర్థం.

38. క్రోధి : కోప స్వభావంతో సామాన్య ఫలితాలు పొందుతారని అర్థం.

39. విశ్వావసు : ధనం సమృద్ధిగా లభిస్తుందని అర్థం.

40. పరాభవ : ఓటములు ఎదురవుతాయని అర్థం.

41. ప్లవంగ : నీరు సమృద్ధిగా లభించునని అర్థం.

42. కీలక : పంటలు విశేషంగా పండుతాయని అర్థం.

43. సౌమ్య : అందరికీ శుభాలు కలుగుతాయని అర్థం.

44. సాధారణ: సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయని అర్థం

45.విరోధికృత: ప్రజల్లో వైరుధ్య భావాలు ఏర్పడతాయని అర్థం.

46. పరీధావి: భయాలు కలుగుతాయని అర్థం.

47. ప్రమాదీచ: ప్రమాదాలు ఎక్కువగా సంభవించునని అర్థం.

48. ఆనంద: అంతా ఆనందమయమేనని అర్థం

49. రాక్షస: కఠినత్వం పెరిగి, దుస్సంఘటనలు సంభవిస్తాయని అర్థం.

50. నల: సస్య సమృద్ధి కలుగుతుందని అర్థం.

51. పింగళ: సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయని అర్థం

52. కాళయుక్తి: కాలానికి అనుగుణమైన ఫలితాలు వస్తాయని అర్థం.

53. సిద్ధార్థి: అన్ని కార్యాలు సిద్ధిస్తాయని అర్థం

54. రౌద్రి: బాధలు కలుగుతాయని అర్థం.

55. దుర్మతి: సామాన్య వర్షాలు కురుస్తాయని అర్థం.

56. దుందుభి: ధాన్య సమృద్ధితో పాటు అంతా క్షేమంగా ఉంటారని అర్థం.

57. రుధిరోద్గారి: ప్రమాదాలు అధికంగా సంభవిస్తాయని అర్థం.

58. రక్తాక్షి : అశుభాలకు సంభవించి, సామాన్య ఫలితాలు వస్తాయని అర్థం.

59. క్రోధన: అన్నింటా విజయం సిద్ధిస్తుందని అర్థం

60.అక్షయ : అధిక సంపదలను సూచిస్తుందని అర్థం.


ఇక, పంచాంగం అంటే ఐదు అంగాలని అర్థం. తిథి, వారం, నక్షత్రం, యోగం, కరణం – ఈ ఐదు అంగాల (అంశాలు) గురించిన వివరణలు ఇచ్చే గ్రంథమే పంచాంగం.


Post a Comment

0 Comments